2016. május 9., hétfő

Érzékelés

Dr. Maria Montessori módszere a gyerekek érzékeny periódusaira épül. A két francia orvos és gyógypedagógus, Jean Itard és Édouard Séguin erősen befolyásolták Montessorit módszere kidolgozásában. Viselkedésük és fejlődésük megfigyelésén keresztül érzékeny periódusokra osztotta fel a gyerekek növekedését. Fejlődése során a gyermek több érzékeny perióduson megy keresztül.

A gyerek érzékeny periódusai, belső motivációiból kiindulva, egymást követve és együttesen is jelentkeznek. Az egyik legfontosabb érzékeny periódus az érzékszervek fejlesztésének, finomításának periódusa, amely a gyerek második évétől hatodik évéig tart. Erre a periódusra dolgozta ki Montessori az érzékelést fejlesztő eszközrendszert. Az érzékelés az érzékszervek és a külvilág közötti kapcsolatot erősíti. Az érzékelések sokaságából tevődik össze az észlelés. Minden érzékelés fejlesztésére vannak különböző nehézségű eszközök. Ezek az eszközök olyan problémák elé állítják a gyerekeket, amelyek megoldása során nem csak az érzékelésük, hanem a gondolkodásuk is fejlődik. Önálló tevékenységen keresztül megtanulnak tervezni, előkészíteni, áttekinteni. Állandóan újabb és újabb gondolkodási műveleteket végeznek.

Az érzékelést fejlesztő eszközrendszer kilenc területre összpontosít: forma, szín, struktúra, hang, szag, íz, hőmérséklet, súly és méret. Öt érzékszervük használatával a gyerekek alaposan megismerik a kilenc területet. Egy eszköz mindig egy területre koncentrál. Az eszközök mindig csak az egyik tulajdonságukban különböznek, a többi azonos. A rózsaszín torony esetében a nagyság szerinti rendezés a feladat. A kockák anyaga, színe és tapintása egyforma, csak méreteik különbözőek. Az eszköz tíz arányosan csökkenő elemből áll. A legnagyobb 10×10×10 cm, a legkisebb 1×1×1 cm.

Fontos, hogy minden eszköz tartalmazza az önellenőrzés lehetőségét. Ezalatt azt értjük, hogy az eszköz rávezeti a gyereket a helyes megoldásra vagy megoldásokra. A gyerek felnőtt segítsége nélkül, önállóan tud fejlődni és tanulni az eszközök segítségével.

A gyerekek nem csak az érzékszerveiket fejlesztik az érzékelést fejlesztő eszközrendszerrel játszva. Minden eszközt alaposan tanulmányozniuk kell, hogy rájöjjenek a feladat megoldására, ezáltal fejlesztik a részletes megfigyelés képességét. Az eszközök indirekt módon előkészítik a gyereket a matematikára és a geometriára. A rózsaszín torony esetében az eszköz tíz darabból áll (tízes számrendszer) és a kocka méretei is megalapozzák a későbbi geometriai tanulmányokat. Idősebb korában, amikor már tudja használni a vonalzót, a gyermek megmérheti a kockák éleit, így megtanulja a hosszmértékeket. A gyerekek a szókincsüket is fejlesztik az eszközök által. A pedagógus segítségével megtanulnak olyan fogalmakat, mint: nagy-kicsi, nagy-nagyobb-legnagyobb, kicsi-kisebb-legkisebb. Fejlesztik a finom motorikus képességeiket. A rózsaszín toronynál további feladat lehet a kockák körberajzolása, színezése, kivágása és ragasztása.

Az érzékelést fejlesztő eszközrendszerről - mint az összes többi Montessori eszközről is -  elmondható, hogy egy alaposan átgondolt és komplex fejlesztőrendszer, amely sokoldalú fejlődést kínál a gyerekeknek.

„A gyereket különféle belső motivációi arra késztetik, hogy az őt körülvevő komplex környezetből kiválassza azokat a részeket, amik a fejlődéséhez szükségesek. Bizonyos dolgokra fogékony, másokkal szemben közömbös. Amikor a gyerek egyik érzékenysége aktív, az olyan, mint amikor egy fénysugár bizonyos tárgyakat megvilágít, de a többit a sötétben hagyja. A megvilágított, érdekes részek kitöltik a gyerek teljes világát.”

The Secret of Childhood p. 42, Chap. 7

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése